deyimlerimiz.com

Çetele çekmek deyimi:

Çetele çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hesap tutmak amacı ile bir yere çizgiler çekmek.
"Ahmet amca, veresiye verdiği mallar için çetele çekmekten usanmıştı."
"Esnaflara giden çaylar için çetele çeker, akşam parasını toplardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.