deyimlerimiz.com

Çetelesini tutmak deyimi:

Çetelesini tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hesap tutmak amacı ile bir yere çizgiler çekmek.
"Ahmet amca, veresiye verdiği malların çetelesini tutmaktan usanmıştı."
"Esnaflara giden çayların çetelesini tutar, akşam parasını toplardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.