deyimlerimiz.com

Cevap aramak deyimi:

Cevap aramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir soruya, bir isteğe, bir söze, bir davranış veya yazıya karşılık aramak, yanıt istemek.
"Sorularıma cevap aramak için yetkililerle görüşeceğim."
"Sorularımıza cevap aramak için doktorla görüştük."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.