deyimlerimiz.com

Cevapsız bırakmak deyimi:

Cevapsız bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karşılığında herhangi bir cevap vermemek, bir tepki göstermemek.
"Sorularınızı mümkün olduğunca cevapsız bırakmamaya çalışıyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.