deyimlerimiz.com

Ceza görmek deyimi:

Ceza görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Cezalandırılmak.
"Suçlu olduğu anlaşılınca ceza gördü."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.