deyimlerimiz.com

Cezaya kalmak deyimi:

Cezaya kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Öğrenci son dersten sonra, ceza olarak bir süre okulda bekletilmek (Eski zamanlarda).

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.