deyimlerimiz.com

Çiğden vermek deyimi:

Çiğden vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yiyecek karşılığını para olarak ödemek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.