deyimlerimiz.com

Ciğer kebap olmak deyimi:

Ciğer kebap olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Büyük bir acıya uğramak, yüreği yanmak.
"Bu kaza yüzünden hepimiz ciğer kebap olduk."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.