deyimlerimiz.com

Ciğeri on para etmemek deyimi:

Ciğeri on para etmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Değersiz, kendisine güvenilmez, korkak, aşağılık (bir kimse olmak).
"Ondan söz etme bana, ciğeri on para etmez adamlarla işim yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.