deyimlerimiz.com

Cihan şümul deyimi:

Cihan şümul deyiminin anlamı ve açıklaması

Dünyaca bilinen,dünya ölçüsünde.
"Cihan şümul bilim adamlarımız da var."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.