deyimlerimiz.com

Çıkarını tepmek deyimi:

Çıkarını tepmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kendisine yarar sağlayacak bir şeyi veya bir durumu istememek.

2. Kendisine yarar sağlayacak bir şeyden veya durumdan yararlanmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.