deyimlerimiz.com

Çın çın inletmek deyimi:

Çın çın inletmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoşa giden gür ses çıkarmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.