deyimlerimiz.com

Cır cır etmek deyimi:

Cır cır etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Durup dinlenmeden ince ve usandırıcı bir ses çıkarmak.
"Bu çocuk neden cır cır edip duruyor."
"Başımda cır cır etmeyi bırak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.