deyimlerimiz.com

Çırak vermek deyimi:

Çırak vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çırak olarak çalışması için bir iş yerine göndermek.
"Okumayınca sanayiye çırak verdim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.