deyimlerimiz.com

Çırpı vurmak deyimi:

Çırpı vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Boyaya batırılmış ipin gerilip çabucak çırpılmasıyla yüzeylere çizgi çekmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.