deyimlerimiz.com

Çürüğe çıkarmak deyimi:

Çürüğe çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir nesneyi işe yaramayacak durumda olmasından dolayı kullanmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.