deyimlerimiz.com

Çürük tutmak deyimi:

Çürük tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gereken önemi vermemek, gevşek davranma.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.