deyimlerimiz.com

Dala kuş konduramamak deyimi:

Dala kuş konduramamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi kesin bir sonuca bağlayamamak, aslını bilememek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.