deyimlerimiz.com

Damarı kurusun! deyimi:

Damarı kurusun! deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin huysuzluğuna öfkelenildiğinde söylenen bir ilenme sözü.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.