deyimlerimiz.com

Damarını bulmak deyimi:

Damarını bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoşlanabileceği biçimde davranıp uysallığını sağlamak.
"Adamın damarını bulmak zor olmadı, anlaşmayı imzaladık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.