deyimlerimiz.com

Damgası yemek deyimi:

Damgası yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü bir yargıya veya nitelenmeye uğramak.
Hiçbir hatası olmamasına karşın hırsız damgası yemişti.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.