deyimlerimiz.com

Damokles'in kılıcı deyimi:

Damokles'in kılıcı deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişiyi korku ve baskı altında tutan büyük ceza tehdidi.
"Damokles'in kılıcı gibi başımda dikilip durma öyle!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.