deyimlerimiz.com

Darbımesel haline gelmek deyimi:

Darbımesel haline gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Doğruluğu kabul edilerek, halk arasında atasözü gibi söylenir olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.