deyimlerimiz.com

Darda bulunmak deyimi:

Darda bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin sıkıntısını çekmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.