deyimlerimiz.com

Davar gütmek deyimi:

Davar gütmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Sürüyü otlatmak, korumak ve gerektiğinde süt sağmak.

2. İşe yaramayan, aptal veya acemi insanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.