deyimlerimiz.com

Davasını gütmek deyimi:

Davasını gütmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sürekli olarak bir konuyu savunmak veya gündemde tutmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.