deyimlerimiz.com

Davayı nakzen görmek deyimi:

Davayı nakzen görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak.
"Yakın zamanda davamız nakzen görülecek."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.