deyimlerimiz.com

Davayı nakzen iade etmek deyimi:

Davayı nakzen iade etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek.
"Yargıtaydaki dava dosyası nakzen iade edilmiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.