deyimlerimiz.com

Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük deyimi:

Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir insanın sözünde direndiğini anlatmak için söylenen bir tekerleme.
"Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük deyince fiyatta anlaşamadık."
"Annem izin vermez, dediğim dedik, öttürdüğüm düdük der başka da bir şey bilmez."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.