deyimlerimiz.com

Dediğinden çıkmak deyimi:

Dediğinden çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sözünü dinlememek.
"Babamın dediğinden çıkmamaya dikkat ettik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.