deyimlerimiz.com

Dedikodu çıkarmak deyimi:

Dedikodu çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birisi hakkında dedikodu ortaya atmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.