deyimlerimiz.com

Defibela kabîlinden deyimi:

Defibela kabîlinden deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir belayı savarcasına.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.