deyimlerimiz.com

Deli gömleği deyimi:

Deli gömleği deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok heyecanlı delilerin saldırısını önlemek üzere kendilerine giydirilen kolsuz gömlek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.