deyimlerimiz.com

Demeye getirmek deyimi:

Demeye getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Doğrudan doğruya söylemeyip dolambaçlı yollarla anlatmak.
"Bu sözlerle ne demeye getiriyor."
"Bu sözlerle kızı siz ayarttınız demeye getiriyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.