deyimlerimiz.com

Dengine getirmek deyimi:

Dengine getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi yapmak için uygun şartları elde etmek, fırsat kollamak, punduna getirmek.
"Dengine getirir getirmez patlattı yumruğunu."
"Dengine getirip her şeyi söyledim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.