deyimlerimiz.com

Dengiyle karşılamak deyimi:

Dengiyle karşılamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisine yapılan bir işin karşılığını aynı değerde iş yaparak vermek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.