deyimlerimiz.com

Denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapmak deyimi:

Denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerçekte bulunmayan bir konu üzerinde varmış gibi savunuculuğunu yapmak, hayali konularda gereksiz söz söylemek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.