deyimlerimiz.com

Ders görmek deyimi:

Ders görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konu üzerinde bir öğrenci yetkili bir kimseden bilgi edinmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.