deyimlerimiz.com

Deruhte etmek deyimi:

Deruhte etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yüklenmek, üstlenmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.