deyimlerimiz.com

Dilediğini yapmak deyimi:

Dilediğini yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Keyfine göre, kendi düşünce, görüş ve istediklerini yapmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.