deyimlerimiz.com

Dili çetrefilli olmak deyimi:

Dili çetrefilli olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Rahat ve düzgün konuşamamak

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.