deyimlerimiz.com

Dilim dilim etmek deyimi:

Dilim dilim etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dilimlemek.
"Karpuzu dilim dilim ettim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.