deyimlerimiz.com

Diline pelesenk etmek deyimi:

Diline pelesenk etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir sözü her zaman, yerli yersiz tekrarlamak, diline dolamak.
"Şey sözünü diline pelesenk etmişsin, her cümlenin başında kullanıyorsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.