deyimlerimiz.com

Dinine yandığım deyimi:

Dinine yandığım deyiminin anlamı ve açıklaması

Öfke, kızgınlık vb. duyguları belirtmek için kullanılan bir ilenme sözü.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.