deyimlerimiz.com

Dırıltı etmek deyimi:

Dırıltı etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çekişmeye yol açmak.
"Güzel güzel oturuyoruz, dırıltı etmeye çalışma."
"Yine dırıltı edecekse, hiç buraya gelmesin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.