deyimlerimiz.com

Dışarıdan evlenme deyimi:

Dışarıdan evlenme deyiminin anlamı ve açıklaması

Kimi ilkel kavimlerde görülen, kendi soy ve boyundan evlenmeyip başka soy ve boylardan kız alma töresi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.