deyimlerimiz.com

Dışı seni yakar, içi beni yakar deyimi:

Dışı seni yakar, içi beni yakar deyiminin anlamı ve açıklaması

"Dıştan görünüşü, herkesi imrendirecek kadar güzel ama içyüzü elverişsiz, kötü, sahibini üzücü" anlamında kullanılır.
"Ah bir bilseler işin içyüzünü, dışı seni yakar, içi beni yakar."
"Ekonomik kriz yok diyorlar, ama dışı seni yakar, içi beni yakar."
"İyi para kazanıyoruz da kolay iş değil, dışı seni yakar, içi beni yakar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.