deyimlerimiz.com

Dizlerine kara su inmek deyimi:

Dizlerine kara su inmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ayakta beklemekten veya yorgunluktan güçsüz kalmak.
"İki saattir sıra bekliyorum, dizlerime kara su indi."
"Çarşı pazar gezmekten, dizlerime kara su indi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.