deyimlerimiz.com

Dokuz doğurmak deyimi:

Dokuz doğurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir işi güçlükle ve sıkıntı içinde sonuca ulaştırmak.
"Sabahtan beri dokuz doğurduk arabanın bakımını bitireceğiz diye."

2. Endişeyle, merakla, heyecanla, sabırsızlıkla, sıkıntı çekerek beklemek.
"İşe geç kalmıştı, yeni araba gelinceye kadar dokuz doğurdu."
"Senden haber gelinceye dek dokuz doğurdum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.