deyimlerimiz.com

Dönüp dolaşmak deyimi:

Dönüp dolaşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Uzun süre gezmek.

2. Arayış içinde olmak, her çareye başvurmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.